แบบแปลนโรงงานผลิตน้ำดื่มสำหรับผู้สนใจลงทุนในธุรกิจน้ำดื่ม ทางบริษัทสามารถให้คำแนะนำและออกแบบตามงบประมาณของลูกค้า หรือการนำเอาพื้นที่เก่าเช่นโรงจอดรถ นำข้างบ้านหรือ หลังบ้านมาต่อเติมสามารถนำมาทำ ทั้งโรงงานผลิตน้ำดื่มขนาดเล็ก หรือใหญ่

แบบแปลนโรงงานผลิตน้ำดื่ม
แบบแปลนโรงงานผลิตน้ำดื่ม

 

โรงงานผลิตน้ำดื่มขนาดเล็ก
โรงงานผลิตน้ำดื่มขนาดเล็ก