เครื่องล้างถังภายใน

                 เครื่องล้างถังภายใน เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญสำหรับโรงงานผลิตน้ำดื่มหรือสถานที่ผลิตน้ำดื่มนั้นสำหรับใช้เป็น เครื่องล้างถังน้ำ  เพราะก่อนที่บรรจุจะต้องทำความสะอาดภายในถัง เนื่องจากอาจมีสิ่งปนเปื้อนติดมากับถังจำเป็นต้องใช้เครื่องล้างถังภายใน 20 ลิตร

ประเภทของเครื่องล้างถังภายในราคาถูก

1.เครื่องล้างถังภายในเอ็นปั่น

ตัวเครื่องผลิตจากสแตนเลส 304 พร้อมแกนเอ็นปั่นสำหรับใช้ในการปั่นถังที่อาจจะมีฝุนละอองติดมา

2.เครื่องล้างถังภายใน 2 หัวแบบฉีดเรซิน

ประกอบไปด้วย 2 หัวล้างถังแรกจะมีการฉีดน้ำเข้าไปโดยอาศัยแรงดันจากปั๊ม ถังที่ 2 เป็นการล้างด้วยน้ำดี

เรายังมีสินค้า

อีกมากมายเกี่ยวกับอุปกรณ์ในโรงงานน้ำดื่มหรือสถานที่ผลิตน้ำดื่มต้องการสอบถามเติม 02-009-1978  มีหน้าร้าน สามารถมาดูสินค้าที่ร้านได้ทุกวัน