เครื่องกรอง RO. 3,000 ลิตร / วันเครื่องกรองน้ำขนาดกลาง ราคา 40000 บาท